FANDOM


Fyth, fyth, fy ngofid I, na thi na neb. 
‘Wyddost ti ddim beth yw bod yn unig. 
Mae’r byd it ti yn llawn, mae gennyt dref, 
Ceraint a theulu, tad, mam a brodyr, 
Fel nad wyt ti yn ddieithr yn y byd. 
Mae’r man y troediodd dynion yn gffannedd, 
A Gwynedd oll, lle bu dy dadau gynt, 
Yn aelwyd iti, yn gronglwyd adeiladwyd 
Gan gendlaethau dy hynafiaid di; 
‘Rwyt ti’n gatrefol yn dy wlad dy hun 
Megis mewn gwely a daenwyd er dy fwyn 
Gan ddwylo cariad a fu’n hir yn d’aros; 
Minnau, nid oes I mi ddim un cynefin 
Yn holl ffyrdd dynion; chwilia Wynedd draw 
A Phrydain drwyddi, nid oes ddim un bedd 
A berthyn imi, ac mae’r byd yn oer, 
Yn estron imi, heb na chwlwm car 
Na chadwyn cenedl. Dyna sut yr olnaf – 
Ofni fy rhyddid, megis llong heb lyw 
Ar for dynoliaeth.

[Oh you will never, never, never understand my grief. You don’t know what it is to be alone. For you the world is full, you have a home, friends, family, mother, father, and brother, so that you’re not a stranger in the world. For you the place where men have trodden is homely, and all Gwynedd, where your forefathers have been, is a hearth to you, a roof that was built by generations of your ancestors; you are at home in your own land as in a bed that was spread out for you by loving hands that had long awaited you. But I have no home in all the ways of men; search through all Gwynedd and all Britain and you’ll never find one grave that belongs to me, and the world is cold, is foreign to me, without any tie of family or nation to bind me. That’s what I’m afraid of – I’m afraid of my freedom, like a ship astray on the oceans of mankind.]